Валентин В.БУГРИМ. ФЕНОМЕН ГЕНІЇВ і ГЕНІАЛЬНОСТЕЙ. Дослідження/есе (Досесе)
В.В. Про дослідницьку працю: Валентин В.Бугрим, академік, доктор філософії. «Феномен геніїв і геніальності»// Дослідження/Анонс.Превентив. ЗМІСТ.Вступ. РОЗДІЛ ХІІІ «Сучасні живі геніїї».-Київ, 2015/2016 рр.
ISBN
У першому українському комплексному дослідженні «ФЕНОМЕН ГЕНІЇВ І ГЕНІАЛЬНОСТІ» розглядається це унікальне явище з давніх часів до сьогодення. Автор прагнув знайти відповіді на вельми складні запитання: Хто є геній? Як появляється геній? Що є геніальність? Що характерно для генія? За якими ознаками визначається геній?
Великий/видатний/талановитий/знатний, але не геніальний ... Чому?
Неоідея/новація, інновація/винахід/відкриття, але не геніальне... Чому?
Чому не вдався експеримент американського бізнесмена Роберта Грехема (1906-1997 рр.ж.д.) зі створення «Фабрика генїв» на основі використання штучного запліднення донорів спермою видатних людей, зокрема лауреатів Нобелівської премії?
Досліджено юних геніїв та їхні унікальні здобутки ...
Подано тлумачення поняття «геній»  і «геніальність». Наведено висловлювання видатних людей про генія і геніальність …
Здійснено класифікацію геніїв на основі сфер їхньої діяльності та вершинних досягнень ...
Наведено рейтинг «Сучасних живих геніїв» ...
Проаналізовано складну природу геніїв і геніальностей ...
Подаючи свої версії, автор водночас запрошує читача до співрозмови та висловлення своїх міркувань : Чи вважати геніями лауреатів (усіх?) Нобелівської премії ?  Чи  можна віднести до геніїв деяких Гетьманів, Лідерів, Президентів, винахідників, комп’ютерників, шахістів, поетів, письменників, художників (митців), акторів, режисерів, спортсменів (інших)? Чому серед геніїв так мало жінок, хоча деякі з них за інтелектом і розумовими здібностями (IQ) не поступаються геніальним чоловікам ...?...
Для всіх тих, хто прагне до геніальності ...!...
© Бугрим В.В. Феномен геніїв і
геніальностей, 2015 р.
Уривки з твору...    (...)
То у чім тоді причина?     А причини тут потрійні,
Де хімічна речовина?     Є життєво-емоційні,
Як збагнути нам «Султана»     Вони – гендерні причини –
й зрозуміти «дон Жуана»?     в чоловіка і жанчини.

    Так Природа їх створила
    та інтимом наділила,
    що нуртує їх всякчасно
    і щасливо, і нещасно...
(...)
... Їхня сутність, ніби, й дивна
і на вигляд – об’єктивна
та латентно є вмотивна,
бо Людина –невб’єктивна …!?...