Форум Валентина Бугрима

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Форум Валентина Бугрима » Зв'язки з громадськістю » Конкурс на найкраще тлумачення поняття «Реклама» і "Паблік рилейшнз


Конкурс на найкраще тлумачення поняття «Реклама» і "Паблік рилейшнз

Сообщений 1 страница 30 из 81

1

Ahtung! УВАГА!! Attention!!!

Розпочинаємо (8.10.07, 16.00) Конкурс «РЗГ» на краще тлумачення поняття «Реклама» і «Паблік рилейшнз»(в окремих номінаціях)
Критерії: цікаво, змістовно, оригінально. Прикольно (як окреме поцінування)…
Переможців - очікує відзначення!?!

КаФЕ-дральний Оргкомітет – голова Валентин В. БУГРИМ

Отредактировано ВалентинВ.БУГРИМ (2007-10-09 11:17:20)

0

2

Реклама- діяльність людини, що спрямована просування  у різноманітних прошарках соціуму  певних  продуктів (товари, послуги і т.д.) шляхом інформування суспільства або окремих його елементів (спеціалізована реклама для вузького кола спеціалістів) про існування і переваги певної продукції за допомогою спеціальних рекламних акцій (рекламні біг-боарди, рекламні відеоролики, р. буклети, листівки і т.д.).

PR- соціально-менеджерська діяльність, що спрямована на гармонізацію відносин у співіснуванні і співробітництві компаній- виробників певних товарів/послуг зі споживачами і конкурентами, шляхом різноманітних пр-акцій (презентацій, прес-конференцій, брифінгів і т.д.) і підвищення ефективностф цієї діяльності.

Отредактировано Диана (2007-10-14 22:34:20)

0

3

ого, Дiано! Браво

0

4

реклама - способ сделать определённый товар или услугу известной широкой аудитории.

pr - формирование общественной мысли на своё усмотрение по поводу того или иного события, человека, и тд и тп.

0

5

PR  (англ. PR — скорочення від public relations — зв'язки з громадськістю) - це діяльність, що полягає в стимулюванні попиту на товар певної фірми шляхом формування сприятливої громадської думки про організацію і її продукцію в цілому (теж саме стосується людини, події і т.д.); тобто це процес управління мужгруповою комунікацією, що сприяє встановленню і підтримці спілкування, взаєморозуміння, розташування і співпраці між організацією і її громадськістю, основним призначенням якого є досягнення високої суспільної репутації фірми (або іншої організації або приватної особи, що потребує PR-послуг).
PR поділяється на кілька різновидів: чорний, жовтий, сірий, зелений і так далі. Відмінності полягають в ступені соціалізації або творчості. Як правило, чим темніше, тим жорсткіше методи і підходи і, як наслідок- цілі до яких це веде.
У чому ж різниця між PR-ом та рекламою?
Хоча і те і інше забезпечує процес ділових комунікацій, обидва явища мають відношення до маркетингу. Реклама -  частина маркетингу і відноситься до стимулювання збуту, а PR є частиною і маркетингу, і менеджменту. Менеджменту   тому що це управління   думками, стереотипами, тому що це   робота з людьми. Тобто реклама розповідає про товар, а PR - про фірму-виробника.
PR має довгострокову дію, ціль якої - активно сприяти досягненню популярності, якщо дана торгова марка недостатньо відома, тому працювати на репутацію або популярність треба довше. Потрібно створити певний інформаційний потік, пройде деякий час. Якщо PR- кампанію взагалі припинити, дія , дія буде продовжуватись все одно, іноді це триває роками. PR-кампанії створюють думку, і люди думають, що прийшли до неї самостійно. А якщо людина приходить до чогось сам, то у нього з'являється довіра до такої думки.
На відміну від PR-у, реклама створюється, її купляюсь, потім знімають, проходить тиждень – і рівень продажу падає, а отже треба створювати нову рекламу.
У цьому і є головна відмінність між рекламою і PR-ом...

Отредактировано MarinaSkrypnyk (2007-10-13 21:17:20)

0

6

PR - система взаємозв'язків фірми з її цільовими аудиторійями, спрямована на формування та підтримку образу фірми, її іміджу, на переконання громадськості в позитивному впливі діяльності фірми  на життя громадськості.
Реклама - інструмент PR-у; форма комунікацій, яка сприяє перекладу якості товару та послуг на мову потреб споживачів; це також розділ маркетингу, який має пряме відношення до економіки. Рекламою можно назвати комерційну діяльність, будь-яку оплачувану форму не особистого представлення та просування ідей, товарів та конкретного замовника.

0

7

Реклама – це процес донесення, розповсюдження інформації про товари і послуги з метою прискорення їх продажу, адресована від рекламодавця до цільової аудиторії, невизначеному колу осіб і направлена на залучення уваги до об’єкту рекламування, та формуванню або підтримці інтересу до нього і його просування на ринку.
Піар, паблік рілейшнз, зв’язки з громадськістю (англ.PR – скорочення від «public relations») – комплекс заходів, управлінська діяльність, пропаганда, направлена на просування товарів на ринку послуг, людей, компаній, суспільного руху, партій, з метою сформувати позитивне відношення до організації (людини, компанії, суспільного руху, партії).

0

8

Реклама – неперсоніфікована передача інформації щодо продукції, послуг, ідей через ЗМІ;
                  діяльність просування товарів і послуг, створення попиту на них;
                  величне мистецтво ХХ-ХХІ століть;
                  засіб примусити людину потребувати те, про що раніше вона не чула і в чому не мала потреби;
                  головне завдання – створення сильного бренду;
                  основна особливість: «Сварачивать рекламу, чтобы сэкономить деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время».

PR – сфера діяльності людей, спроможних керувати суспільними думками;
         своєрідний самостійний вид соціально-психологічного менеджменту, що оцінює ставлення суспільства, ідентифікує спроби та дії індивіда або організації із суспільними інтересами, реалізує програму щодо формування та отримання громадського розуміння.

0

9

Реклама – тонкий ринковий двигун, тому цілі рекламної діяльності повинні бути чітко позначені, це допомагає визначати ефективність рекламних заходів. Головна мета реклами - створити зрозуміле і приємне/ цікаве споживачеві повідомлення про товар і послугу. На сьогоднішній день реклама використовується як інструмент маркетингу, просування товару, послуги. Важливе значення має при веденні політичної боротьби.

PR — це мистецтво формування сприятливого відношення громадськості до фірми шляхом створення уявлення про те, що фірма випускає і продає товар тільки на користь покупця, а не заради отримання прибутку. Це управлінська діяльність, направлена на встановлення взаємовигідних, гармонійних відносин між організацією і громадськістю, від якої залежить успіх функціонування цієї організації. Зв'язки з громадськістю - це набагато більше, ніж просто переконання.

0

10

такі думки розумні, спробую додати трохи філософії:

реклама - це те, що нікому не потрібно, і те, без чого не можна обійтися

пр - настільки ж безмежний, як і число П , хіба не так?
а може і невірно...

0

11

Реклама- це оплачена не персоніфікована форма комунікації, яка здійснюється конкретними ініціаторами рекламної кампанії, використовуючи засоби масової інформації з ціллю склонити аудиторію до дії або вплинути на неї.
PR- це мистецтво і суспільна наука, також спланова діяльність, спрямована на встановлення та підтрмику добрих стосунків та взаєморозуміння між організацією та громадами, яких стосується діяльність цієї організацйї. Із завдань PR видилю ще такі як розуміння думок аудиторії, враховування цінностей та інтересів аудиторії, аналіз тенденцій в суспільстві, пргнозування наслідків цих тенденцій.

0

12

Реклама - це те, на що люди постійно нарікають, але без чого існувати неможливо. Реклама завжди була, є і буде. Так що, ненависники реклами, вам прийдеться з цим миритись.

ПР - діяльність, спрямована на розкрутку, промоушен. Взагалі реклама і ПР тісно пов`язані між собою. Вони, як брат і сестра - один допомагає іншому.

0

13

Public Relations - це управління сукупністю комуникативних процесів компанії у відносинах з громадськістю з метою досягнення взаєморозуміння і довіри. Недаремно Сем Блек висловився, що піар - це мистецтво. Можна тільки доповнити: мистецтво, у якому ти - творець, і який образ буде створений тобою, таким побачить його світ.
      Реклама - недаремно її називають "печерним мистецтвом 20 століття". Вона є частиною нашої культури, включає в себе теорію комунікації, психологію, маркетинг, менеджемент, математику, соціологію. Тому реклама - це розповсюдження інформації у будь-якій формі за допомогою засобів інформації, що призначена для невизначеного кола осіб і покликана формувати, або підтримувати їхній інтерес.

0

14

Реклама - то є інформація, неосяжна річ, що постійно розширюється, але якою ми прагнемо оволодіти.
Реклама є комунікацією між тим хто продає певний товар(послугу, iдею, інформацію,...) i тим хто купує цей товар.
Реклама, як і PR створює певний iмiдж певному товару, за домомогою рiзних iнструментiв.

PR - те що керує нашою думкою з багатьох питань, хоч iнодi ми навiть i не усвiдомлюємо цього.
Піар класифiкують по рiзному, але на мою думку є два види пiару - внутрiшнiй i зовнiшнiй.
PR внутрiшнiй - або внутрiшньокорпоративний, певнi взаємовiдносини в колективi.
PR зовнiшнiй - спiвпраця з усiма iншими, хто не входить до спiвробiтникiв компанії.
Внутрiшнiй i зовнiшнiй PR взаємопов'язанi i не можуть iснувати одне без одного.

Отредактировано NikaNovitskaya (2007-12-24 11:45:21)

0

15

Реклама - для когось це ролики між передачами чи фільмами на телебаченні, для когось засіб заробляння грошей, для інших це просто темна сторона про яку вони навіть не хочуть знати чи чути.... Для мене реклама раніше була також "темною стороною", але зараз так казати не можна, бо ми ж (студенти Інституту журналістики І курс РЗГ) майбутні ПР-щики та рекламісти, отже і відповіть має бути відповідною :P  Отже Реклама - це засіб за допогою якого виробник, фірма чи ПП можуть (кажучу простими словами) робити себе відомими чи свій товар. Також можна сказати трохи по іншому, що Р. - цеодин із аспектів діяльності організації, складник у процесі маркетингу.

Якщо чесно, то раніше я думав, що ПіАр - це так звана чорна реклама :P  :lol: Зараз я з впевненістю можу скзати, що ПіАр (як іструмент маркетингу) - оцінює потреби споживачів, вживає заходів, спрямованих на вигідне задоволення потреб і бажань споживачів. А також ПіАр стосується всіх форм зв'язків цілої організації, включаючи рекламу, що може впливати на доцільність ПР. ПР інформує про переконливість тієї чи іншої реклами та заохочує зробити певний вибір. :P

http://www.cs-volia.net/downloads/banner/cs-volia-csfan.PNG
http://i.i.ua/fun/love/love_b3.png
http://f.i.ua/sp80_k-1444180275_u64676_l0.png
http://www.cs-volia.net/downloads/banner/cs-volia-bestplayer.PNG

Отредактировано ===>I.LayhIN<=== (2007-10-17 02:19:22)

0

16

Реклама - це будь-яка платна форма неособової пропозиції та представлення ідей, товарів та послуг від імені відомого спонсора. За допомогою реклами формується відповідне уявлення покупця про споживчі властивості товару. Реклама здійснюється задля головного економічного інтересу виробника чи посередника, що визначається її метою.

Рublic relations – це використовування інформації для впливу на громадську думку.
Зв'язки з громадськістю призначені для створення і збереження позитивного іміджу країни, маршруту, компанії і послуг, пропонованих нею, у людей, здатних вплинути на громадську думку (журналістів, видавців і т.д.) або у торгових посередників (турагентів, туроператорів і т.д.).

0

17

Насамперед реклама-це наука яка включае в собі : етику,психологію,економіку,право,мистецтво...Створена вона для звернення уваги на товар або послугу,зацікавлення людей товаром або послугою,та звичайно просування товару або послуги.ПР-система взаемозвязків з цільовою аудиторіею,спрямована на формування та підтримку сприятливого образу (іміджу) ,на переконання громадськості в необхідності діяльності(фірми,концерну,группи...)та їхньому сприятливому впливі на життя суспільства.

0

18

Реклама - економічна наука, спрямована на просування ринку товарів та послуг. А щодо мене, то - це просто сфера мого існування у майбутньому(сподіваюся).
PR - формування думки(позитивної чи негативної) споживачів інформації з приводу певного питання чи події.

0

19

Що таке реклама – знають усі, навіть діти. Вона практично завжди в тому чи іншому вигляді знаходиться десь поруч із нами. Мало хто з нас її любить, багато хто не помічає, а деяких вона і зовсім дратує. Щоб просунути продукцію (товар, послугу), то перше, в чому виникає необхідність – це реклама. Реклама, як і колись – «двигун торгівлі». Адже погодьтеся, мало хто може похвалитися, що працює без реклами. Отже, зі споживача ми автоматично перетворюємося в рекламодавця, рекламовиробника чи рекламорозповсюджувача залежно від обставин. Причому у кожній з цих ролей може виявитися будь-який суб'єкт підприємницької діяльності. Тому «рекламні» питання близькі практично всім. А питань, як завжди, досить.

Public Relations … це все про репутацію - як результат того, що ти робиш, про що говориш і що люди говорять про тебе.

Public Relations на практиці це … дія, від якої залежить репутація з метою завоювання підтримки й розуміння, а також формування точки зору й поведінки, що впливають на оточуючих. Це заплановані й тривалі зусилля, спрямовані на встановлення й підтримку гарних відносин і взаєморозуміння між організацією та її аудиторією.

0

20

Що таке реклама – знають усі, навіть діти. Вона практично завжди в тому чи іншому вигляді знаходиться десь поруч із нами. Мало хто з нас її любить, багато хто не помічає, а деяких вона і зовсім дратує. Щоб просунути продукцію (товар, послугу), то перше, в чому виникає необхідність – це реклама. Реклама, як і колись – «двигун торгівлі». Адже погодьтеся, мало хто може похвалитися, що працює без реклами. Отже, зі споживача ми автоматично перетворюємося в рекламодавця, рекламовиробника чи рекламорозповсюджувача залежно від обставин. Причому у кожній з цих ролей може виявитися будь-який суб'єкт підприємницької діяльності. Тому «рекламні» питання близькі практично всім. А питань, як завжди, досить.

Public Relations … це все про репутацію - як результат того, що ти робиш, про що говориш і що люди говорять про тебе.

Public Relations на практиці це … дія, від якої залежить репутація з метою завоювання підтримки й розуміння, а також формування точки зору й поведінки, що впливають на оточуючих. Це заплановані й тривалі зусилля, спрямовані на встановлення й підтримку гарних відносин і взаєморозуміння між організацією та її аудиторією.

0

21

Реклама - найпоширеніше комерційне явище в світі, спрямоване на посилене формування певної думки в свідомсті та виникнення заданої реакції масового чи індивідуального характеру, формування певного бажаного результату ;
Вид комунікацій в якому відбувається обмін інформації між рекламодавцем та споживачем.

PR
- це мистецтво формування певної громадської думки і КРАПКА.

0

22

PR - полотно з великою яскравою, проте ідеальною плямою, спрямоване на вплив на свідомість через підсвідомість людини (мас) з цілком комерційними цілями, та цілком комерційними шляхами.
Реклама, як інструмент PR - ота от ідеальна, як це не дивно, пляма.

0

23

Колінченко Ольга
І курс РЗГ
Вступ до спеціальності
Проф. Бугрим В.В.

«Реклама – це «добре пересказана правда»
Реклама – це спеціальна інформація про осіб чи продукцію, яка розповсюджується в суспільстві і є складовою одного з елементів маркетингу, а саме просування товарів. Саме реклама є інструментом збільшення вторинного попиту, що дає ефект інтенсифікації маркетингу. Р. в наш час усюдисуща, могутня та неминуча. Вона використовується мас-медіа,  як купівля часу та простору і незважаючи на жорстокий контроль змісту і часу повідомлень, довіра у цільовій аудиторії до цих повідомлень порівняно низька.
«PR стосується кожного, в кого є контакти з іншою людською істотою», - Фрезер Зейтель. Піар – (перек. з укр. – «зв’язки з громадськістю») це створення репутації та керованого образу; перш за все взаємовідносини між організацією і громадськістю. Піар являється діловою комунікацією і невід’ємною частиною якого є створення іміджу.

0

24

PR-це мистецтво створення та продажу образів організації необхідній аудиторії, або спосіб управління за допомогою комунікації відносинами між організацією та її аудиторією(організацією і суспільством, всередині аудиторії і т д)

хоча реклама і піар мають спільну природу-жорстку націленність на бажаний результат, все ж таки це є два різних поняття.

  Реклама - дія по просуванню товару на ринок і стимулюванню його продажу, що обумовлене представницькою і пізнавальною характеристикою товару, його особливим заохочувальним позначенням.

є дуже відома байка-вільний переказ відомої ще з давніх часів притчі.Сонце та вітер почали сперечатися, хто з них сильніше. Метою цієї суперечки було примусити одного подорожнього зняти плащ. Вітер дув-дув, але подорожній тільки сильніше кутався в плащ. А варто було пригріти сонечку, і плащ був скинутий  добровільно. Мораль така: реклама(вітер) сприймається як щось що йде ззовні, від чого варто ховатися. А PR(сонце) йдуть "зсередини", з переконань, системи цінностей, і рішення в рамках дії Піар приймає начебто сам споживач. І якщо він його прийняв, то буде притримуватися довго.

Отредактировано Margarita (2007-10-21 22:02:03)

0

25

Реклама - це така галузь діяльності, що дає молодій людині можливість, за умови належного ставлення до справи, доволі швидко просунутись уперед і досягти фінансової незалежності. Головна мета будь-якої реклами - це проінформувати потенційного споживача про певний вид товару чи послуги, і зробити це таким чином, аби людина, якщо в неї виникне якась потреба, задовольнила її саме тим продуктом, про який дізналася з реклами. Реклама завжди спрямована на цільову аудиторію, тобто, на певне коло людей, і звертається до неї, апелюючи до переконань та інтересів потенційний споживач.
PR - це завжди комплекс зусиль, формування суспільної думки про товар, людину, компанію, подію, а також встановлення плідних відносин між організацією та її аудиторією.

0

26

Реклама-комерційне,соціальне,політичне явище;інструмент маркетингу за допомогою якого створюється керований образ;інформація,що розповсюджується у будь-якій формі,за допомогою будь-яких засобів,несе у собі відомості про суб"єкт(фізичне,юридичне лице,товари,ідеї,починання),що призначена для не визначеного кола людей та покликана формувати і підтримувати інтерес до цього суб"єкту.                                                                                                                                                                                                                                                                     PR-особливий вид діяльності,спрямований на формування громадської думки з широкого спектра питань.Передбачає систему заходів для рекламування політичної акції,виборчої кампанії,бізнесу,виробництва,благодійності,або просування певних політичних діячів.PR також передбачає надання громадськості інформації та співпраці з нею.У бізнесі зв"язок з громадськістю є одним з видів маркетингу.

0

27

Реклама - це самостійна галузь індустрії, в якій каналами поширення називають ті реальні засоби, які використовуються для популяризації та просування на ринок продукції та послуг. Реклама вже давно стала невід’ємною частиною нашого буденного життя. Її можна зневажати за недостатній смак та недолюблювати за надмірну настирливість. Але без неї не можна прожити... Саме завдяки їй ми дізнаємося про відкриття сучасних магазинів та ресторанів, дістаємо інформацію про переваги нових видів товарів та послуг, отримуємо можливість, не підводячись з дивана, замовити собі додому піцу або квитки до кіно. Реклама – це ще й така галузь діяльності, що дає молодій людині можливість за умови належного ставлення до справи доволі швидко просунутись уперед і досягти фінансової незалежності. Реклама — це двигун торгівлі й банківського бізнесу.

Перш за все Public Relations  це формування гармонійних відносин із суспільством. PR-це професія, яка фокусується на комунікаціях, а комунікація зачіпає будь-яку спеціальність, будь-яке хобі, будь-яку взаємодію між людьми. Це одна з найпопулярніших та наймодніших  професій. Частіше всього піар фахівець, будучи організатором якогось свята, залишається завжди поза публічною увагою, яка перепадає керівництву або клієнту.Якщо людина вирішила зв‘язати свою кар‘єру з PR, то вона повинна зрозуміти, що PR – це тяжка, дуже стресова робота з ненормованим робочим днем. Це невдячна робота. Але вона надзвичайно цікава та захоплююча, і вона мені подобається.

0

28

Соболева Катерина 2 РЗГ

Реклама - сплачене інформування окремих цільових аудиторій і всього суспільства в цілому про товари і послуги, їх виробників і продавців.

PR - формування суспільної думки про окрему людини, організацію, кампанію. Головне завдання PR – сформувати у масовій свідомості ВПіЗНАВАЛЬНИЙ образ суб`єкту PR.

0

29

Реклама-оплачена комунікація,що здійснюється за допомогою ЗМІ, діяльність якої направлена на просування та збут товару, із здобуттям популярності та підвищення репутації підприємств,фірм тощо.

PR-функція менеджменту,яка встановлює і підтримує взаємовигідні відношення між організацією і громадськістю.

0

30

Реклама – це творче зображення найважливіших якостей товару, для стимулювання збуту його на ринку.

PR – це донесення найточнішої інформації про особу, продукт чи послугу з метою закріпити його авторитетність в очах аудиторії.

Безменнікова К.Є.  1 РЗГ

0


Вы здесь » Форум Валентина Бугрима » Зв'язки з громадськістю » Конкурс на найкраще тлумачення поняття «Реклама» і "Паблік рилейшнз